Ryzyka i Zagrożenia

Ryzyka i zagrożenia związane z wdrożeniem Marketing Automation

1 year ago

Marketing Automation stanowi niesamowite narzędzie, jeżeli właściwie wykorzystuje się jego pełen potencjał. Jeśli jednak brakuje niezbędnej wiedzy, jak umiejętnie z niego korzystać oraz zachować się w przypadku zmieniających się przepisów, można się narazić na pewne ryzyka i zagrożenia. Wśród nich można wymienić m.in.:

  • Wprowadzenie RODO (Jednym z najważniejszych wydarzeń dla marketingowców w 2018 roku jest wejście w życie przepisów RODO, zwanych również GDPR (ang: GDPR, skrót od General Data Protection Reform) lub Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych. Rozporządzenie to będzie obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej już od 25 maja, przy czym w Polsce zastąpi ono obowiązującą od ponad 20 lat ustawę o ochronie danych osobowych. W swoich założeniach nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich tych, którzy przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą. Można również powiedzieć, że RODO stanowi regulację, która ma na celu przekazanie pełnej kontroli nad przetwarzaniem danych osobowych ich właścicielom. Wśród najważniejszych zasad, które będą obowiązywały w ramach nowego rozporządzenia można wymienić przede wszystkim: ograniczenie zakresu i czasu przetwarzania danych, ograniczenie możliwości profilowania potencjalnych klientów, prawo do sprostowania danych, konieczność przekazywania komunikatów w sposób precyzyjny oraz napisany zrozumiałym językiem, a także prawo do wycofania ewentualnej zgody przez klienta, które będzie oznaczało obowiązek całkowitego usunięcia wszystkich dotyczących go danych osobowych. W kwestii automatyzacji marketingu pojawiła się obawa, że RODO może w dużej mierze przyczynić się do skutecznego utrudnienia, a nawet całkowitego powstrzymania możliwości podejmowania działań, mających na celu profilowanie obecnych oraz przyszłych klientów. W ogólnym ujęciu profilowaniem nie można jednak nazwać danych zebranych na podstawie aktywności użytkownika na stronach www, newsletterach, mailingach czy np. przy użyciu cookiesów. W związku z tym, firmy w dalszym ciągu będą mogły profilować swoich klientów ze względu na zgromadzone dane, a także podejmować działania, mające na celu kierowanie do nich spersonalizowanych reklam. RODO wymaga jedynie, aby przedsiębiorcy rzetelnie informowali swoich klientów na jakie cele oraz w jaki sposób chcą wykorzystać ich dane.),
  • Trafienie na spam listę (Wraz ze wzrostem popularności automatyzacji marketingu, wiele firm rozszerza swoje kampanie e-mailowe. To z kolei, w znacznym stopniu wpływa na sytuację, w której zarówno dostawcy poczty e-mail, jak i jej odbiorcy podnoszą standardy określające, jakie treści trafiają do skrzynki odbiorczej oraz tam pozostają. Czytelnicy bardzo często oznaczają wiadomości jako spam, jeśli uznają je za nieistotne, niechciane lub wręcz irytujące. Jest to najczęściej wynikiem tego, iż każdego dnia są oni bombardowani dużą ilością niepotrzebnej i bezużytecznej treści. Chcąc uniknąć ryzyka trafienia na spam listę należy pamiętać, aby projektować swoją kampanię marketingową z użyciem Marketing Automation w taki sposób by była on jasna, zrównoważona oraz skutecznie wpływała na powstawanie trwałego zaangażowania ze strony subskrybentów. Konieczne jest również upewnienie się, że potencjalni odbiorcy wyrazili zgodę na odbieranie newslettera lub wiadomości e-mail. Warto także przeprowadzić testy A/B, aby dowiedzieć się, w jaki sposób zmiany treści umieszczanych w wysyłanych mailach wpływają na postrzeganie oraz zaangażowanie odbiorcy. Na uwadze trzeba mieć też fakt, iż rzeczywista zawartość maila, w tym treść wiadomości, linki, obrazy oraz nagłówki, mogą być czynnikami wpływającymi na trafienie do spamu),
  • Nieumiejętne korzystanie z Marketing Automation (Problem nieumiejętnego wykorzystania potencjału automatyzacji marketingu wynika z faktu, iż wiele firm stosuje automatyzację bez posiadania konkretnego planu czy strategii. Zanim zacznie się używać automatyzacji marketingu, należy wziąć pod uwagę kilka aspektów. Konieczne jest określenie celów jakie chcemy osiągnąć z wykorzystaniem tego narzędzia. Może to być zarówno lepszy proces tworzenia leadów, osiąganie wyższych współczynników konwersji z kampanii e-mailowych, większa liczba interakcji w mediach społecznościowych itp. Posiadając niezbędną wiedzę na temat tego, co chce się osiągnąć za pomocą automatyzacji marketingu, znacznie łatwiej będzie skutecznie skonfigurować automatyczne kampanie i związane z nią procesy marketingowe.),
  • Zakup niewłaściwego oprogramowania Marketing Automation (Rozwój branży IT, a także zwiększona dostępność na rynku wszechstronnych narzędzi do automatyzacji marketingu może wpłynąć na błędne przekonanie, iż każde z nich posiada dokładnie takie same lub bardzo zbliżone funkcjonalności, które będą pasowały do wszelkiej wielkości firm reprezentujących zróżnicowane branże i sektory. Decyzja o zakupie niewłaściwego (nieprzetestowanego) oprogramowania może jednak stanowić duży błąd, który przede wszystkim będzie źródłem strat dla firmy. Aby go uniknąć należy pamiętać o tym, by nie wybierać rozwiązania z zakresu automatyzacji marketingu bez wcześniejszego przetestowania go. Prawie wszystkie dostępne obecnie rozwiązania są dostępne w postaci ograniczonej czasowo, lecz bezpłatnej wersji próbnej. Możliwość wcześniejszego przetestowania kilku narzędzi i funkcjonalności oprogramowań do Marketing Automation może się okazać nieocenione i kluczowe dla dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Tego typu przegląd i analiza dostępnych systemów pozwoli nie tylko ocenić, który z nich będzie najprzystępniejszy i najatrakcyjniejszy pod względem zawartych w nim funkcji, ale również czy będzie przynosił firmie wymierne korzyści. Niezwykle ważne jest w tym przypadku również to, by wybrane narzędzie spełniało swoje przeznaczenie, dopasowując się tym samym do indywidualnej strategii marketingowej oraz potrzeb komunikacyjnych danej firmy)

addpress